Voorstelling

De FIRST® LEGO® League wordt in Limburg georganiseerd door Techniekpromotie, een initiatief van Limburgse industriëlen en Voka-Kamer van Koophandel Limburg. Samen willen we talentontwikkeling bij kinderen van 11 tot 12 jaar stimuleren en een positieve attitude creëren tegenover techniek.

Onze welvaart is immers afhankelijk van de industrie. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid. Innoverende en creatieve bedrijven trekken nieuwe investeringen aan en bieden onze jeugd een toekomst.

Missie

Onze industrie staat of valt met de aanwezigheid van technische en wetenschappelijke professionals. Vandaar onze missie om tegen 2020 de instroom in studierichtingen met wetenschappen en techniek met 20 procent op te trekken door zowel leerlingen, ouders als leerkrachten te enthousiasmeren. Daarnaast willen we besluitvormers overtuigen van het brede maatschappelijke belang van techniek.

 
Benelux Finale 2013
Benelux Finale 2013
Benelux Finale 2013
Benelux Finale 2013
Benelux Finale 2013